Jonas Colting beskriver cykling bra på sin sida klick här

För att komma igång med cykling behöver du en cykel som är inställd efter din kropp (gäller både racer & mtb). Sen bör du se till att få så många mil som möjligt på din cykel. Du behöver inte cykla fort, försök bara att komma igång med cyklingen i lugn takt och låt kroppen anpassa sig till cykeln. Öka aldrig din träningsdos med mera än 10% per vecka för att inte råka ut för förslitnings-skador.

Jonas Colting describes bicycling good on their side click here

To get started with cycling you need a bike that is set to your body (both racing and MTB). Then be sure to get as many mil as possible on your bike. You do not ride fast, just try to get started with cycling at a leisurely pace and let your body adapt to the bike. Never increase your exercise by more than 10% per week in order not to encounter repetitive strain injuries.