Detta styrketräningsprogram är utformat för att med så lite tid, som möjligt per vecka på gymet, maximera din fettförbränning och forma om din kropp. Många som vill gå ner i vikt är rädda för gymmet och tror att dom ska bli formade som en body-builder. Det enklaste sättet för dig att förlora fett är att utveckla muskler. Musklerna kommer att förbränna fett åt dig “gratis” dygnet runt utan att du rör ett finger. För att kunna bli stor och biffig krävs att man äter en stor mängd mat, vid viktminskning minskar vi ditt kaloriintag.

“Styrketräning är den träningsform som har gett mig det absolut största resultatet för viktminskning”

Styrkeprogramet delas in i två olika träningspass (A & B) vilka tar maximalt 30min att genomföra och varje pass genomförs 1 gång per vecka. Detta är den enda träning som du verkligen behöver genomföra för att nå dina mål. Se till att boka in dessa dagar i din kalender så att de verkligen blir av (förslagsvis måndag & torsdag). Vill du utöva annan typ av fysisk aktivitet så är det helt ok, se bara till att du inte drar på dig skador som gör att du inte kan styrketräna.

Om inget annat anges ska varje styrkeövning genomföras med ett 5/5 moment (5 sek upp & 5 sek ner) tills du absolut inte orkar någonting mer och då ska du pressa som att du har en pistol mot huvudet! Lägg på så mycket vikt så att du kan hålla på ca 80-120 sek. Öka vikterna successivt allteftersom du blir starkare. Mellan övningarna ska du alltid vila 3 min.

Pass A:

1) Pull-down med smalt grepp

2) Axelpress (maskin)

3) The myotatic crunch x 10 eller så många man orkar

4) Cat Vomit

( 5) Plankan 30-90sek per sida. Extraövning som kan läggas till om man är sugen på mer)

Pass B:

1) Bänkpress med lätt lutning (kan göras i maskin) x 7

2) Benpress x 10

3) Flying dog x 10 / sida

4) Motionscykel alt. löpband 5min för att minska träningsvärken.This weight training program is designed for as little time as possible per week at the gym, maximize your fat loss and shape of your body. Many people who want to lose weight are afraid of the gym and think they should be shaped like a body-builder. The easiest way for you to lose fat is to develop muscles. The muscles will burn fat for you “free” round the clock without touching a finger. In order to get big and beefy requires that you eat a large amount of food, the weight loss, we reduce your calorie intake.

“Strength training is the training that has given me the biggest result for weight loss”

Strength Program is divided into two different workouts (A & B), which takes a maximum of 30min to implement and each session conducted one time per week. This is the only exercise that you really need to take to reach your goals. Make sure to book in these days on your calendar so that they become the (suggested Monday & Thursday). Want to exercise any other type of physical activity, it’s ok, just make sure you do not pull on your injuries prevent you can strength train.

Unless otherwise noted, each strength exercise performed with a 5/5 elements (5 seconds up and 5 seconds down) until you absolutely can not manage anything more, and then you push like you have a gun to your head! Add as much weight as you can keep about 80-120 sec. Increase the weights gradually as you become stronger. Between exercises, always rest 3 minutes.

Pass A:

1) Pull-down with narrow grip

2) Shoulder Press (machine)

3) The myotatic crunch x 10 or as many as you can manage

4) Cat Vomit

(5) Plank 30-90sek per page. Extra exercise that can be added if you’re hungry for more)

Pass B:

1) Bench with slight inclination (can be done in the machine) x 7

2) Leg Press x 10

3) Flying died x 10 / page

4) Exercise alt. Treadmill 5min to reduce workout soreness.